Amalan Menjemput Rezki

ilustrasi-foto/net
ilustrasi-foto/net

Sentralberita- Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah zat yang Maha Kaya dan Maha Adil, Allahpun telah mengatur rezeki untuk seluruh makhluk-Nya, karena itu tidaklah pantas bagi kita untuk berburuk sangka kepada Allah ketika kita mengalami suatu kondisi saat sempit dan susah. Karena Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman di dalam kalamNya yang mulia :

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Al Lauh Al Mahfuz).” [QS. Huud: 6]

Karena Allah telah menjamin rezeki makhluk-Nya, maka bersegeralah untuk menjemputnya, dan berikut ini contoh   yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita, semoga rezeki kita semakin lancar :

 1. Bekerja/berusaha Sebaik-baiknya

Firman Allah: “Dialah Allah yang menjadikan Bumi ini mudah bagi Kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari Rizqi-NYA. Dan hanya kepada-NYA lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS Al Mulk:15)

 1. Perbanyak Istighfar (Astaghfirullah)

“Maka aku katakan kepada mereka; Mohonlah ampun kepada Tuhanmu: Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS. Nuh : 10-12).

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa memperbanyak istighfar (mohon ampun kepada Allah) niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan dan Allah akan memberinya rizki (yang halal) dari arah yang tidak disangka-sangka”. (HR. Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa’i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sanad hadits ini dishahihkan oleh Imam Al-Hakim)

 1. Perbanyak Syukur dan Tahmid (AlHamdulillah)

Firman Allah : ” Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami (Allah), akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari (Nikmat-KU), sesungguhnya Azab-KU sangat pedih ” (QS Ibrahim:7).

 1. Tegakkan Shalat

Firman Allah: “Perintahkan kepada keluargamu supaya shalat, dan sabarlah dalam melaksanakannya, Kami (Allah) tidak menuntut kamu supaya mencari rizqi, Kami (Allah) yang menjamin rizqimu, dan akibat (kemenangan yang terakhir) bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS. Ath-Thaha:132)

 1. Takwa Kepada Allah

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (QS. Ath-Thalaq: 2-3).

Ibnu Katsir berkata, “Maknanya, barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar, serta rezeki dari arah yang tidak pernah terlintas dalam benaknya.”

 1. Tawakkal Kepada Allah

Firman Allah : ” Dan barang siapa ber-Tawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya “. (QS Ath Thalaq:3)

“Sungguh, seandainya kalian bertawakkal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezeki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang.” (HR Ahmad Tirmidzi).

 1. Beribadah Sepenuhnya

“Sesungguhnya Allah berfirman, “Wahai anak Adam! Beribadahlah sepenuhnya kepada-Ku, niscaya Aku penuhi (hatimu yang ada) di dalam dada dengan kekayaan dan Aku penuhi kebutuhanmu. Jika tidak kalian lakukan, niscaya Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak Aku penuhi kebutuhanmu (kepada manusia). (HR, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah).

 1. Haji dan Umrah

“Lanjutkanlah haji dengan umrah, karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan karat besi, emas dan perak. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur itu melainkan jannah”. (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa’i)

 1. Banyak Silaturrahim

“Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya) maka hendaknyalah ia menyambung (tali) silaturahim.” (HR. Bukhari)

 1. Perbanyak Sedekah

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi Rezeki yang sebaik-baiknya.” (Saba’ : 39).

Ibnu katsir berkata, “Betapa pun sedikit apa yang kamu infakkan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan apa yang diperbolehkan-Nya, niscaya Dia akan menggantinya untukmu di dunia, dan di akhirat engkau akan diberi pahala dan ganjaran.”

Nabi bersabda dalam hadits qudsi: “Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman,”Wahai anak Adam, berinfaklah niscaya Aku berinfak (memberi rezeki) kepadamu.” (HR. Abu Daud)

 1. Menafkahi Penuntut Ilmu

Dahulu ada dua orang saudara pada masa Rasulullah, satunya sedang menuntut ilmu dan (saudaranya) yang lain bekerja, untuk menghidupi mereka berdua. Lalu saudaranya yang bekerja itu mengadu kepada Nabi, maka Beliau bersabda, “Mudah-mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia.”
(Tirmizi, Hakim).

 1. Bersabar Menghadapi Ujian

“Mungkin kamu enggan (tidak menyukai) sesuatu, sedang Allah telah menjadikan pada apa yang tidak engkau sukai itu kebaikan yang sebanyak-banyaknya”.
(QS. An-Nisaa’:19)

 1. Membantu Kaum Lemah

Rasulullah SAW bersabda, “Bantulah orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong lantaran orang-orang lemah di antara kalian.” (Muslim dan An-Nasa`i).

 1. Hijrah di Jalan Allah

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.” (Qs. An-Nisa`: 100). (SB/MIOL/01)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.